Podstawy obsługi  analizatora MAX6

 

Podstawowa obsługa miernika MAX6 realizowana jest za pomocą 4 przycisków.

Załączenie realizowane jest przez dłuższe przytrzymanie przycisku ON.

By wyłączyć miernik należy dłużej przytrzymać przycisk ON.

 

Po włączeniu zasilania domyślny zakres pomiarowy  to 1MHz do 51 MHz

aktywna funkcja BAND. Dzięki temu możemy od razu zobaczyć SWR naszej anteny w całym zakresie KF,

a następnie szybko wybrać jedno z pasm amatorskich za pomocą przycisku UP lub DOWN.

 

Dzięki temu jesteśmy zmierzyć SWR naszej anteny w dowolnym paśmie amatorskim w ciągu kilkunastu sekund.

 

 

Widać że moja antena GP na 14 MHz ma na środku pasma SWR 1:1,59 a impedancję 38,7 ohm.

Na początku pasma jest około SWR około 1:1,8   a na końcu pasma SWR to 1:1,3

 

 

Jeżeli chcemy by miernik sam automatycznie odnalazł minimalny SWR naszej anteny należy wywołać funkcję

Smart Scan SWR. W tym celu przytrzymujemy dłużej klawisz FUNC. Pokaże nam się ekran jak poniżej

 

 

Cztery klawisze poniżej ekranu maja funkcje opisane na ekranie LCD

Naciskając klawisz 1 M spowodujemy włączenie skanowania od 1 MHz.

Podczas skanowani wyświetlany jest na ekranie aktualny kierunek skanowania

 

Po odnalezieniu minimum SWR miernik się sam zatrzyma i pojawia się klawisz PLOT

 

 

Po naciśnięciu przycisku PLOT pojawi się wykres SWR,

ekran zawsze wyświetla pomiar o szerokości 1 MHz i krok strojenia 100 kHz

 

 

Dla wygodnego i leniwego użytkownika obsługa miernika w trybie LCD

może się ograniczać tylko do przycisku FUNC  :-)

 

 

Skanowanie możemy w dowolnym momencie zatrzymać lub zmienić jego kierunek

 

 

 

Informacje o funkcjach miernika i klawiszy

 

 

 

 

 

 

www.max6.pl

 

© SP3SWJ